&pytanie1=Skóry jakiego zwierzęcia wykorzystywali Indianie prerii do budowy tipi?& &lodpA1=mustanga& &lodpB1=łosia& &lodpC1=bizona& &lodpD1=karibu& &PR1=C& &pytanie2=Z czego Indianie budowali tipi?& &lodpA2=ze skór& &lodpB2=z patyków& &lodpC2=z kory& &lodpD2=z kamieni& &PR2=A& &pytanie3=Jaką mniejszość etniczną, oprócz Ukraińców, dotkneła akcja "Wisła"?& &lodpA3=Kaszubów& &lodpB3=Karaimiów& &lodpC3=Łemków& &lodpD3=Niemców& &PR3=C& &pytanie4=Który z wymienionych owoców należy doowoców tropikalnych?& &lodpA4=liczi& &lodpB4=marakuja& &lodpC4=morwa& &lodpD4=agrest& &PR4=B& &pytanie5=Co robi utleniacz w reakcji utleniania i redukcji?& &lodpA5=przyjmuje elektrony& &lodpB5=oddaje elektrony& &lodpC5=oddaje atomy& &lodpD5=przyjmuje atomy& &PR5=A& &pytanie6=Pierwiastki źle przewodzące elektryczność i zazwyczaj również źle przewodzące ciepło to:& &lodpA6=metale& &lodpB6=niemetale& &lodpC6=minerały& &lodpD6=mady& &PR6=B& &pytanie7=Pierwiastek nie przewodzący prądu elektrycznego to:& &lodpA7=reduktor& &lodpB7=izolator& &lodpC7=utleniacz& &lodpD7=minerał& &PR7=B& &pytanie8=Gazy nie wchodzące w reakcje chemiczne to gazy:& &lodpA8=obojętne& &lodpB8=zimne& &lodpC8=szlachetne& &lodpD8=utlenione& &PR8=C& &pytanie9=Który z wymienionych gazów jest obojetny chemicznie?& &lodpA9=tlen& &lodpB9=wodór& &lodpC9=hel& &lodpD9=ozon& &PR9=C& &pytanie10=Który z wymienionych gazów zalicza się do gazów szlachetnych?& &lodpA10=tlen& &lodpB10=azot& &lodpC10=metan& &lodpD10=neon& &PR10=D& &pytanie11=Jak nazywają się cząsteczki węgla zbudowane z kilkudziesięciu, lub kilkuset atomów, tworzących pierścienie?& &lodpA11=kryształy& &lodpB11=grafit& &lodpC11=fullereny& &lodpD11=kationy& &PR11=C& &pytanie12=Z ilu atomów składa się najbardziej stabilny fulleren?& &lodpA12=2& &lodpB12=10& &lodpC12=60& &lodpD12=100& &PR12=C& &pytanie13=Kształt czego ma cząsteczka najstabilniejszego fullerenu?& &lodpA13=kwadratu& &lodpB13=piłki futbolowej& &lodpC13=sześcianu& &lodpD13=sześciokąta& &PR13=B& &pytanie14=Najlepszym przewodnikiem pośród wymienionych pierwiastków jest:& &lodpA14=złoto& &lodpB14=żelazo& &lodpC14=chrom& &lodpD14=cynk& &PR14=A& &pytanie15=W jakich temperaturach zachodzi zjawisko nadprzewodnictwa substancji?& &lodpA15=wysokich& &lodpB15=niskich& &lodpC15=pokojowych& &lodpD15=wszystkich& &PR15=B&