&pytanie1=Frytki smaży się na czym?& &lodpA1=maśle& &lodpB1=oleju& &lodpC1=smalcu& &lodpD1=słoninie& &PR1=B& &pytanie2=Jakiego koloru kwiaty ma konwalia?& &lodpA2=białego& &lodpB2=niebieskiego& &lodpC2=żółtego& &lodpD2=różówego& &PR2=A& &pytanie3=Jakiego koloru są kwiaty żonkila?& &lodpA3=białego& &lodpB3=żółtego& &lodpC3=niebieskiego& &lodpD3=czerwonego& &PR3=B& &pytanie4=Która choroba powoduje duszności?& &lodpA4=skolioza& &lodpB4=astma& &lodpC4=arytmia& &lodpD4=uremia& &PR4=B& &pytanie5=Jaki kolor miała pantera z filmów kryminalnych?& &lodpA5=czerwony& &lodpB5=czarny& &lodpC5=różowy& &lodpD5=zielony& &PR5=C& &pytanie6=Ilu zaprzyjaźnionych muszkieterów było bohaterami powieści Dumasa?& &lodpA6=2& &lodpB6=3& &lodpC6=5& &lodpD6=6& &PR6=B& &pytanie7=Na "dzikim zachodzie" przedstawicielem prawa był:& &lodpA7=szeryf& &lodpB7=marchall& &lodpC7=ranger& &lodpD7=strażnik& &PR7=A& &pytanie8=Który z wymienionych gatunków nie jest gatunkiem śliwki?& &lodpA8=rengloda& &lodpB8=mirabelka& &lodpC8=węgierka& &lodpD8=szklanka& &PR8=D& &pytanie9=Które z wymienionych zwierząt nie występuje w Polsce?& &lodpA9=padalec& &lodpB9=żbik& &lodpC9=mokasyn& &lodpD9=kuropatwa& &PR9=C& &pytanie10=Gaz wykorzystywany w gospodarstwie domowym to:& &lodpA10=metan& &lodpB10=propan-butan& &lodpC10=hel& &lodpD10=siarkowodór& &PR10=B& &pytanie11=Wodą można zmywać ściany pokryte jaką farbą?& &lodpA11=akrylową& &lodpB11=emulsyjną& &lodpC11=olejną& &lodpD11=temperą& &PR11=C& &pytanie12=Czego używa się do dezynfekcji podłóg w szpitalach?& &lodpA12=chloru& &lodpB12=spirytusu& &lodpC12=potasu& &lodpD12=wody utlenionej& &PR12=A& &pytanie13=Za krzepliwość krwi odpowiada co?& &lodpA13=czerwone krwinki& &lodpB13=płytki krwi& &lodpC13=osocze& &lodpD13=hemoglobina& &PR13=B& &pytanie14=Które z wymienionych warzyw dostarcza organizmowi najmniej kalorii?& &lodpA14=pomidor& &lodpB14=kabaczek& &lodpC14=ogórek& &lodpD14=ziemniak& &PR14=C& &pytanie15=Jak nazywa się osoba zwiedzająca i badająca jaskinie?& &lodpA15=jaskiniowiec& &lodpB15=grotołaz& &lodpC15=alpinista& &lodpD15=cepr& &PR15=B&