&pytanie1=Jak nazywa się las tropikalny?& &lodpA1=tajga& &lodpB1=dżungla& &lodpC1=puszcza& &lodpD1=ostępy& &PR1=B& &pytanie2=Nauka o owadach to:& &lodpA2=antropologia& &lodpB2=entomologia& &lodpC2=etnografia& &lodpD2=scytologia& &PR2=B& &pytanie3=Leningrad to obecnie miasto:& &lodpA3=Lenino& &lodpB3=Piotrograd& &lodpC3=Petersburg& &lodpD3=Moskwa& &PR3=C& &pytanie4=Neutralny środek podawany zamiast leku, którego wpływ na organizm jest związany z psychiką pacjenta:& &lodpA4=pigułka& &lodpB4=placebo& &lodpC4=syrop& &lodpD4=kaduk& &PR4=B& &pytanie5=Wypędzanie złych duchów to:& &lodpA5=święcenie& &lodpB5=beatryfikacja& &lodpC5=egzorcyzmy& &lodpD5=ekskomunika& &PR5=C& &pytanie6=Obrazy o tematyce religijnej:& &lodpA6=ikony& &lodpB6=mozaiki& &lodpC6=dewocjonalia& &lodpD6=pasje& &PR6=A& &pytanie7=Jak nazywał się biskup, który zginął nawracając Prusów?& &lodpA7=Wojciech& &lodpB7=Bolesław& &lodpC7=Otton& &lodpD7=Klaudiusz& &PR7=A& &pytanie8=Jak określa się obawę przed przebywaniem w ciasnych pomieszczeniach?& &lodpA8=homofobia& &lodpB8=klaustrofobia& &lodpC8=areofobia& &lodpD8=histeria& &PR8=B& &pytanie9=Ziemia Ognista znajduje się na terenie jakiego państwa?& &lodpA9=USA& &lodpB9=Brazylii& &lodpC9=Meksyku& &lodpD9=Argentyny& &PR9=D& &pytanie10=Pierwszego opłynięcia kuli ziemskiej dokonała wyprawa:& &lodpA10=Kolumba& &lodpB10=Cooka& &lodpC10=Magellana& &lodpD10=da Gamy& &PR10=C& &pytanie11=Jaki procent obszaru Ziemi zajmują lądy?& &lodpA11=29%& &lodpB11=45%& &lodpC11=69%& &lodpD11=80%& &PR11=A& &pytanie12=Siła spowodowana ruchem obrotowym i wpływająca na tworzenie się m.in prądów morskich to siła:& &lodpA12=Coriolisa& &lodpB12=Einsteina& &lodpC12=Browna& &lodpD12=Feynmana& &PR12=A& &pytanie13=Egipski bóg pustyni i zła:& &lodpA13=Amon& &lodpB13=Set& &lodpC13=Ozyrys& &lodpD13=Horus& &PR13=B& &pytanie14=Wielość znaczeń słowa to:& &lodpA14=polisemia& &lodpB14=polirytmia& &lodpC14=semiotyka& &lodpD14=synonimiczność& &PR14=A& &pytanie15=Muza komedii:& &lodpA15=Erato& &lodpB15=Plihymnia& &lodpC15=Talia& &lodpD15=Euterpe& &PR15=C&