&pytanie1=W którym roku został ogłoszony w Polsce stan wojenny?& &lodpA1=1976& &lodpB1=1980& &lodpC1=1981& &lodpD1=1989& &PR1=C& &pytanie2=Negocjacje, które doprowadziły do reform demokratycznych w Polsce to obrady:& &lodpA2=plenarne& &lodpB2=okrągły stół& &lodpC2=stoczniowe& &lodpD2=robotnicze& &PR2=B& &pytanie3=Przewodniczącym PKWN był:& &lodpA3=Morawski& &lodpB3=Witos& &lodpC3=Wasilewska& &lodpD3=Bierut& &PR3=A& &pytanie4=Z jakiej dynastii pochodził słynny król angielski Henryk VIII?& &lodpA4=Stuartów& &lodpB4=Lancasterów& &lodpC4=Tudorów& &lodpD4=Plantagenetów& &PR4=C& &pytanie5=Pierwsza kobieta-premier w Polsce to:& &lodpA5=Suchocka& &lodpB5=Gronkiewicz& &lodpC5=Konopczyna& &lodpD5=Wasilewska& &PR5=A& &pytanie6=Stolicą Francuskiej Afryki Równikowej było:& &lodpA6=Brazaville& &lodpB6=Jaunde& &lodpC6=Lagos& &lodpD6=Maradi& &PR6=A& &pytanie7=Syriusz jest gwiazdą:& &lodpA7=pojedyńczą& &lodpB7=wielokrotną& &lodpC7=supernową& &lodpD7=karlejącą& &PR7=B& &pytanie8=Konflikt którego króla z parlamentem stał się zaczątkiem rewolucji angielskiej?& &lodpA8=Henryka VIII& &lodpB8=Ryszarda I& &lodpC8=Karola I& &lodpD8=Jana bez Ziemi& &PR8=C& &pytanie9=Wojska parlamentu przeciwko królowi angielskiemu zorganizował w XVII wieku:& &lodpA9=Cromwell& &lodpB9=Robespierre& &lodpC9=Morus& &lodpD9=Buckingham& &PR9=A& &pytanie10=Jak nazywał się bohater angielskiej powieści, który po katastrofie okrętu znalazł się na bezludnej wyspie?& &lodpA10=Crusoe& &lodpB10=don Kichot& &lodpC10=Defoe& &lodpD10=Guevara& &PR10=A& &pytanie11=Jaguar to marka czego?& &lodpA11=motoru& &lodpB11=samochodu& &lodpC11=silnika& &lodpD11=łodzi& &PR11=B& &pytanie12=Kto repreznetował interesy drobnomieszczaństwa i chłopstwa w czasie rewolucji angielskiej?& &lodpA12=lewellerzy& &lodpB12=jakobini& &lodpC12=parlament& &lodpD12=anglikanie& &PR12=A& &pytanie13=Św Augustyn był arcybiskupem jakiego miasta?& &lodpA13=Londynu& &lodpB13=Machesteru& &lodpC13=Canterbury& &lodpD13=Oxfordu& &PR13=C& &pytanie14=Dawna siedziba królów francuskich, a obecnie znane muzeum sztuki to:& &lodpA14=Wersal& &lodpB14=Bastylia& &lodpC14=Sorbona& &lodpD14=Luwr& &PR14=D& &pytanie15=Sake jest tradycyjnie wytwarzana z:& &lodpA15=jabłek& &lodpB15=trzciny& &lodpC15=mleka& &lodpD15=ryżu& &PR15=D&